fbpx

Veel gestelde vragen

/Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen2018-12-14T11:07:16+00:00

De oefentijd die je jezelf gunt is natuurlijk aan jou.  Om jezelf echt de kans te geven om mindfulness te integreren in je leven is de aanbeveling om gedurende de 8 weekse training, 45 minuten tot een uur per dag te oefenen. Onderzoek leert dat niet oefenen gedurende de 8 weekse training nauwelijks tot geen rendement oplevert voor je ontwikkeling van mindfulness in jou leven.

Alle persoonsgegevens die ons bereiken via het aanmeldformulier en/of tijdens het intakegesprek natuurlijk zeer vertrouwelijk behandeld. Hoe het McE hier mee opgaat kun je lezen in de privacy policy.

Alle trainers die aa het CvM verbonden zijn, zijn aangesloten bij de VMBN en zijn gehouden aan de ethische richtlijnen.

Je meldt je aan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. Je ontvangt dan direct een bevestiging van aanmelding op je e-mailadres.
De trainer neemt vervolgens contact met je op voor het maken van een afspraak voor het intake gesprek. Dit kan telefonisch of persoonlijk worden afgestemd. Daarna, bij wederzijdse overeenstemming, ontvang je de bevestiging voor deelname en de factuur. Je plek is definitief gereserveerd als de betaling is ontvangen.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de investering voor mindfulnesstraining.
Via deze link kom je op een overzichtspagina met informatie over de vergoeding van een mindfulnesstraining bij de verschillende zorgverzekeraars.
Deze overzichtspagina wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de vergoedingen en premies actueel blijven. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar of de vraag bespreken tijdens het intakegesprek met de trainer.

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om persoonlijk kennis te maken met de trainer, om samen te kijken of de verwachtingen bij elkaar passen en om verdere inhoudelijke en praktische informatie over de mindfulness training uit te wisselen. Naar aanleiding van dit gesprek is het nog mogelijk dat jij of de trainer beslissen dat deelname toch niet de beste keuze is voor dit moment. Het kennismakingsgesprek is bij voorkeur persoonlijk.

De achtweekse MBSR training kent een gestructureerde opbouw. Het is daarom van belang om iedere sessie te kunnen deelnemen. Een maal afwezigheid is over het algemeen – in overleg met de trainer – te overbruggen. In voorkomende gevallen kan de training dan in verkorte vorm worden in gehaald. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Als je meerdere malen afwezig bent zal het echt afbreuk aan de effectiviteit van het programma en daarmee aan je eigen ontwikkeling. Als je vooraf al weet dat je meer dan een maal niet aanwezig kunt zijn, kijk dan in de agenda of je op een andere datum of tijd kunt starten.

Dat weet eigenlijk je pas als je hem doet. Aandachttraining is een praktische training; je ervaart dus pas echt wat het is als je er mee aan de slag gaat. Wat je wel kunt nagaan is of je affiniteit hebt met de benadering van mindfulness. Hiervoor kun je de andere pagina’s van de website eens doorbladeren en lezen. Een belangrijk aspect hierbij is dat Mindfulness niet zozeer gericht is op verandering van obstakels en problemen in je leven, maar meer op verandering van jouw relatie tot deze obstakels en problemen. Als je snel concrete oplossingen verwacht voor je probleem, dan is aandachttraining wellicht niet de meest geschikte benadering. Kies daarom bij acute psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen voor individuele therapie of begeleiding. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving.

Probeer dit dan vooraf helder te krijgen. Ga er van uit dat je alleen het maximale uit de training kan halen als je er (bijna) dagelijks tijd in steekt. Loop daarom je agenda na en maak een reële inschatting. Als je inschatting positief is, maak dan een afspraak met jezelf, een commitment. Je doet de training voor jezelf, je maakt tijd reserveren voor acht weken tot prioriteit. Als het goed is, heb je dan geen twijfel meer.

De bijeenkomsten bestaan uit het samen doen van oefeningen, het bespreken van de ervaringen hiervan en van de thuisoefeningen, en enige uitleg over thema’s rond mindfulness.

De grootte van de groep varieert van acht tot vijftien personen.

Het McE werkt in de basis met deelnemers van verschillende achtergrond, omdat je juist door de verschillen goed van elkaar kunt leren, zo is onze ervaring. Daarnaast bieden we training voor een specifieke doelgroep: mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

Nee, je hoeft niets speciaals mee te nemen. Kom gewoon in gemakkelijke kleding.

In principe wel. Over het algemeen is het niet aan te bevelen om de training te starten in een hectische periode van je leven. Daarom is het wel goed dat de therapie in een wat rustiger vaarwater is gekomen. Kies voor training bij iemand anders dan degene waarbij je in therapie bent.

Over het algemeen geldt: als je op dit moment redelijk kunt functioneren in het dagelijks leven, dan kun je ook deelnemen aan de training. Het gaat dan om praktische vragen als: kun je je met enige mate concentreren met luisteren en lezen? Heb je voldoende energie om naar de trainingssessies te komen en thuis te oefenen?
Het is wel goed als je medicatie stabiel is tijdens de training. Veranderingen van medicatie die met hormonen, pijnbestrijding, stemmingen of slapen te maken hebben, kunnen soms je soms behoorlijk beïnvloeden. Ze kunnen de inzet die je voor de training zou wensen wellicht belemmeren.
Mocht je enige twijfel hebben of je medicatie of geestelijk functioneren van dit moment in de weg staat bij langere (meditatie-)oefeningen, bespreek dit dan met je trainer.

Nee. De mindfulnesstraining is er op gericht om beter te leren omgaan met je huidige leven, inclusief eventuele beperkingen. Bespreek het met de trainer. Voor iedere beperking zijn aangepaste manieren om de training, met de oefeningen, te doen.

Net zoveel als je zelf wilt. Het is een training, geen therapie: de groepsgesprekken gaan over de oefenervaring, niet over je levensgeschiedenis. Aan het begin stel je jezelf voor, en daarna worden er geen vragen meer gesteld over je achtergrond. Dit betekent dus ook, dat we tijdens de groepsbijeenkomsten in principe niet op problemen of situaties in je persoonlijk leven ingaan. Hiervoor is de training niet bedoeld. Als je ergens mee zit kun je de trainer overigens natuurlijk wel altijd buiten de groep aanspreken.

Het samen met je partner of familielid volgen van de training is op zich geen aanbeveling. Belangrijk is dat alle deelnemers op gelijke voet en openheid voor elkaar aan de training begint. Mocht je reden hebben om de training samen met een partner of familielid te doen, bespreek dat dan vooraf met de trainer.