fbpx

Tandem training

/Tandem training
Tandem training2019-02-07T10:49:23+00:00

De persoon met (beginnende) dementie

Personen met (een beginnende) dementie voelen dat ze steeds meer moeite hebben om nieuwe informatie te onthouden en te herinneren. Het dagelijkse leven brengt vertwijfeling en onbalans. Het geeft onzekerheid, onmacht, angst en wanhoop.
Het is begrijpelijk dat personen met beginnende dementie in deze fase prikkelbaar, gespannen en nerveus kunnen zijn. Beginnende dementie levert voortdurend stress op.

De naaste, de mantelzorger

Dementie heb je niet alleen. Ook de mensen in de omgeving van de persoon met dementie worden belast door de problemen die de ziekte met zich meebrengt. Beginnende dementie verandert de relatie met de partner. Van een gelijkwaardige relatie verandert het langzaam maar zeker in een zorgrelatie. Voor de naaste, de mantelzorger vraagt het voortdurend omgaan met moeilijke ervaringen, omgaan met verlies, rouw en afscheid nemen van ‘hoe het was’. Naast de zwaarte die de zorgtaken met zich meebrengen vraagt het ook het steeds zoeken naar nieuw evenwicht in een voortdurend veranderende relatie.

De diagnose dementie kan hard aankomen en het leven uit evenwicht brengen.
De mindfulness TANDEM training kan een waardevolle bijdrage leveren aan een nieuw fundament voor een gezamenlijke ‘herstart’.

Wat is mindfulness

Mindfulness is gericht aandacht geven aan de ervaring van het moment zonder te oordelen. Op een open en milde manier merk je op wat er om je heen gebeurt en ook wat er in je innerlijke ervaring gebeurt. Mindfulness richt zich onder andere op het opmerken van automatische patronen. Zo kunnen piekeren en negatieve gedachten voortkomen uit automatismen waar we veel last van kunnen hebben. Door met mindfulness oefeningen inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt, ontstaat er een zekere rust en daarmee ruimte voor acceptatie en loslaten.

Mindfulness TANDEM training voor duo’s: de persoon met dementie EN de mantelzorger.

Samen de Mindfulness TANDEM training doorlopen biedt de mogelijkheid om via de beoefening een pas op de plaats te maken. Zo kan een nieuwe gemeenschappelijke basis ontstaan die meer gericht is op het zien van- en vrede hebben met wat er is. Met mildheid en compassie voor elkaar. Je leert kijken naar de situatie zoals die is en meer uit te gaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Ondanks de veranderingen die de ziekte voor beiden met zich meebrengt, geeft dat ruimte aan alles wat er nog steeds wél mogelijk is.

Over de Mindfulness TANDEM training

De TANDEM training is een groepstraining en bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. U neemt als duo aan de training deel in een kleine groep met gelijkgestemden. In overleg vindt de cursus in het zorgcentrum plaats.

Er worden diverse mindfulness technieken geoefend zoals begeleide aandachts- en concentratieoefeningen en eenvoudige bewegingsoefeningen. Er komen ook theoretische aspecten aan bod en is er ruimte voor het bespreken van ervaringen.

Zijn er voorwaarden om aan de training deel te nemen?

Personen met beginnende dementie kunnen goed deelnemen aan de oefeningen. Door de beginnende dementie kan het lastig zijn om regelmatig thuis te oefenen. Mede daardoor wordt de training voor duo’s aangeboden. De mantelzorger kan thuis de suggestie doen om samen te oefenen. Tevens leert de mantelzorger mindfulness vaardigheden om goed te blijven letten op het eigen welzijn.

Iedere training wordt voorafgegaan door een gesprek met de trainer die de bijeenkomsten begeleidt. Er zijn geen speciale redenen om iemand die inter​esse heeft in een training af te raden om mee te doen. Het is goed dat men zijn motivatie om een training te willen volgen van tevoren met zijn of haar partner of mantelzorger bespreekt. De trainer zal u adviseren om alleen aan een training te beginnen als u bij (bijna) alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.

Kies je datum