fbpx

Privacyverklaring

/Privacyverklaring
Privacyverklaring2018-12-14T10:59:42+00:00

Privacyverklaring

We vinden de bescherming van persoonlijke gegevens van onze deelnemers aan trainingen, onze abonnees op de nieuwsbrief en websitebezoekers bij het Mindfulness Centrum Eindhoven erg belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

Het Mindfulness Centrum Eindhoven vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, abonnees op onze nieuwsbrieven, onze klanten en bezoekers van onze website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Het McE gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers, abonnees, klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij de wet ons dat voorschrijft.

Persoonlijke informatie die in het kader van de training aan het McE wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer en wordt conform de geldende regels van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.

Het McE houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aan ons stelt.

Het Mindfulness Centrum Eindhoven, gevestigd aan de GAscognehof 40, 5627 KK te Eindhoven is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de WPB.

Verwerking van persoonsgegevens

Het McE legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of een andere met jou gesloten overeenkomst zoals het aanschaffen van audiotracks of ander materiaal of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van het Centrum.

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:

E-mail: Via het contactformulier op onze website.
Post: Mindfulness Centrum Eindhoven, Gascognehof 40, 5627 KK Eindhoven.

Bovenstaande contactgegevens kun je ook gebruiken indien je vragen of klachten hebt over ons privacybeleid en/of cookiebeleid.

Cookies

Het McE houdt gegevens bij van het bezoek op onze website. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen en zodoende onze website te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke Nederlandse of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Het McE houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Aanmeldingen, boekingen en webwinkel

Als je iets in onze webwinkel of via een deelname- en/of betalingsformulier bestelt, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Slotbepalingen

Wijzigingen

Het Centrum voor Mindfulness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2016.